Οι πελάτες μας έχουν αποδειχθεί οι καλύτεροι πωλητές μας, αφού ένα πολύ μεγάλο μέρος έργων που αναλαμβάνουμε για νέους πελάτες προέρχεται από συστάσεις των υφιστάμενων πελατών μας. Στο πελατολόγιο της INTERPROM περιλαμβάνονται πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες. Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τη φιλοσοφία που διέπει την INTERPROM διεθνώς, κυρίαρχη θέση στους στόχους προσέγγισής μας κατέχουν όλες οι δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας, οι οποίες άλλωστε στο μέλλον θα διαδραματίσουν και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.
 
e way
 
Θές Γάλα
 
ISTIKBAL
 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥΛΗΣ ΟΕ
 
VRISSAS AE
 
SENSO ABEE
 
orient bikes
 
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
 
ΠΑΕ ΑΕΛ ΑΕ
 
CRI & SPI
 
MODA BAGNO
 
MODO VIVENDI AE
 
DAIHATSU ΛΑΡΙΣΑ
 
ΝΤΟΝΤΟΣ ΑΤΕ
 
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ ΑΕ
 
ΘΕΡΜΟΤΕΚ ΟΕ
 
GAEA
 
LEROY MERLIN
 
ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΕ
 
ΠΑΤΣΕΑΣ SPORT
 
EUROPA SECURITY
 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ BMW
 
SOLIS
 
ΤΕΧΝΟ STYLE ΑΕ